Ergo Actief / Basje Wentink

Mijn naam is Basje Wentink en ik werk bij Ergo Actief Drachten. Ik ben sinds 1984 werkzaam als kinderergotherapeut. Voordat ik bij Ergo Actief aan de slag ben gegaan (2008) heb ik veel ervaring opgedaan in de kinderrevalidatie (Revalidatie Friesland) en in het speciaal onderwijs (SO Fryslan). Nu nog steeds betrokken bij SO Kleurryk en VSO Talryk op incidentele basis.

Mijn praktijk zit in de school SO Kleurryk, waarbij ik de therapie zaal huur om kinderen te behandelen van binnen en buiten de school. Het is een mooie grote ruimte met veel mogelijkheden om lekker te spelen, te schommelen, te bewegen.

‘ALS SPELEN, BEWEGEN EN LEREN NIET HELEMAAL VANZELF GAAN’

Ik vind het uitdagend om met kinderen en hun ouders te werken. Het is mijn passie om er samen voor te zorgen dat het beter gaat. Gemakkelijker en vooral ook leuker. Op school, thuis en in de vrije tijd. Samen met ouders en kind te onderzoeken hoe bepaalde vaardigheden anders kunnen worden uitgevoerd als het op de standaard manier niet lukt. Spelenderwijs oefenen en hierdoor vaardigheden onder de knie krijgen is super. Ik vind het belangrijk dat uw kind zich op een fijne en leuke manier kan ontwikkelen. Hierbij is spelen van groot belang omdat zij hierdoor zowel de motorische- als de procesvaardigheden kunnen verbeteren. Ervaring en kennis van deze vaardigheden staan centraal bij een gezonde ontwikkeling. Het kind en zijn/haar hulpvraag staat ten alle tijden voorop in de behandelingen. Hierbij maak ik gebruik van de sterke kanten/talenten van uw kind.  Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de omgeving van uw kind, zoals het gezin, de school en andere professionals. Op deze manier kan ik  u en uw kind de beste hulp bieden.

Ik heb me gespecialiseerd op het gebied van

 • Neurorevalidatie (voorheen NDT) voor motorische behandelingen.
 • Handelingsproblemen als gevolg van zintuiglijke  informatieverwerkingsproblemen (SI). De prikkelverwerking kan onderzocht worden met behulp van de vragenlijst Sensory Profile (oudervragenlijst) en de School Compagnion (leerkracht vragenlijst).
 • Het verbeteren van schoolse vaardigheden: (SchoolAmps) of de concentratie (Werken met Aandacht).
 • Ik maak gebruik van CO-OP, zelf strategieën bedenken om de problemen op te lossen, waardoor de motivatie van het kind groter wordt door zelfwerkzaamheid.
 • Ik kijk naar de goede werkhouding (ergonomie) en welk meubilair goed is.
 • Fijne motoriek en/of schrijftraining of typen wordt ook regelmatig aangeboden. (o.a. Writic: schrijfvoorwaarden observeren en  typetuin)
 • Spelen en spelactiviteiten.
 • Ik kan helpen met het uitzoeken van hulpmiddelen en voorzieningen en het adviseren aan ouders.
 • Daarnaast geef ik ook cursussen en workshops  aan (toekomstige) leerkrachten en andere belangstellenden. Voor 7zintuigen geef ik samen met Martine de cursussen Wiebelen en friemelen in Noord-Nederland.
 • Kinderspecialisatie.  Tijdens deze opleiding heb ik mij gespecialiseerd in zindelijkheidsproblemen bij kinderen met een verstandelijke beperking en slaapproblemen.
 • Omdat de communicatie voor kinderen zo belangrijk is, ben ik de laatste jaren ook betrokken bij de Stichting MILO voor observatie en behandeltrajecten bij heel ingewikkelde vraagstukken op het gebied van ondersteunde communicatie.
 • basiscursus van Geef me de Vijf (voor kinderen met autisme)

Ik maak onderdeel uit van: Multidisciplinair team Drachten www.kindteam.nl

Ingeschreven bij het kwaliteitsregister onder het nummer 09901595890
KvK 01138113
Lid van Ergotherapie Nederland

Ergo Actief Drachten
De lanen 96, 9204 WC Drachten