Algemene praktijkinfo

Openingstijden
De praktijk is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur.

Telefonische bereikbaarheid
De praktijk is bereikbaar op bovengenoemde dagen op het telefoonnummer van uw behandelend ergotherapeut of per e-mail.

Het kan zijn dat uw telefoontje tijdens de openingsuren van de praktijk toch beantwoord wordt door het antwoordapparaat omdat er behandelingen gegeven worden. Spreekt u alstublieft uw naam, uw telefoonnummer en een eventuele boodschap in. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. U kunt ook ‘s avonds en in het weekend een boodschap achterlaten.

Afspraken verzetten of afzeggen
Afspraken dienen  24 uur van te voren te worden afgezegd. U kunt uw afspraak afzeggen via telefoon, voicemail of email. Wanneer u niet tijdig afbelt, zijn wij genoodzaakt 100% van het consult in rekening te brengen.

Vergoeding en intake
Ergotherapie wordt in ieder geval voor 10 uur per kalender jaar vergoedt vanuit het basispakket. Controleert u voor de zekerheid de polis van uw verzekering op het aantal behandelingen dat zal worden vergoed en de bepalingen over ergotherapie op school. U heeft zelf de verantwoordelijkheid om wijzigingen in uw zorgpakket tijdig door te geven.

Voor ergotherapie is een verwijzing van de huisarts of bijv. de revalidatie- of kinderarts nodig. De uren van intake, test, verslaglegging en nagesprek gaan van de 10 uur af. Vanuit een aantal verzekeringen zijn wij sinds 2012 ook direct toegankelijk. Wij geven echter de voorkeur aan het werken op verwijzing van een arts. Een aantal collega’s hebben geen contract meer met Caresq en VGZ. Dit betekent voor verzekerden bij Caresq en VGZ  dat u zelf de nota moet indienen en deze deels vergoedt zult krijgen.

Naast de verwijzing verzoeken wij u naar de intake relevante (medische) informatie mee te nemen en bijgevoegd Intake formulier in te vullen en mee te nemen naar het eerste consult.

Tarieven 2024
Ergo Actief tarief per 15 minuten € 18,75
NZA tarief toeslag thuisbehandeling € 28,50
Uitgebreide extra rapportage € 52,50

Overleg met de specialist, huisarts, schoolarts of de school
Tijdens het behandeltraject wordt er gerapporteerd over de voortgang en vindt er multidisciplinair overleg plaats met zowel de verwijzer als direct betrokkenen rondom de cliënt. Wanneer u bezwaar heeft tegen deze rapportage en/of overleg, dan verzoeken wij u dat tijdens de intake ons door te geven.

Wet Bescherming Persoonsgegevens en Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst
De praktijk houdt zich aan hetgeen is gesteld in de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Uw bezoek, hulpvraag, de vorming van een dossier en communicatie/rapportage met derden worden behandeld conform de in deze wetgeving geformuleerde regels.

Volgens de WGBO is de praktijk verplicht om een dossier over u bij te houden met gegevens over onderzoeken, medicijnen, opnames in ziekenhuis, operaties en uw gezondheid in het algemeen. U hebt recht op inzage van het zorgdossier. Een kopie kan ten alle tijden worden opgevraagd bij de desbetreffende kinderergotherapeut.
Van de patiënt wordt tevens verwacht zoveel mogelijk met de zorgverlener mee te werken en adviezen op te volgen.

Klachtenbehandeling
De praktijk beschikt over  een klachtenregeling die tot doel heeft de afhandeling van een klacht zo correct mogelijk te laten verlopen. Deze regeling staat vermeld op onze website en is terug te lezen in de praktijk.

Verantwoordelijkheid voor uw eigendommen
De praktijk is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.

Duur van de behandeling
Een behandeling duurt gemiddeld 30 of 45 minuten.

Mocht u ergens vragen over hebben, dan horen wij dit graag.