Aandacht en concentratie in de klas

Wat
Ergo Actief organiseert sinds januari 2012 de training ‘Aandacht en concentratie in de klas’. Door middel van een helder theoretisch kader (“werken met aandacht”, met toestemming van Andre Rietman) wordt inzicht gegeven in verschillende aspecten die invloed hebben op aandacht en concentratie bij kinderen. Er wordt steeds ingegaan op de normale ontwikkeling van kinderen en wat er gebeurt als deze ontwikkeling afwijkt (bijvoorbeeld bij een autisme spectrum stoornis, ADHD of emotionele problematiek). Hierdoor worden problemen met aandacht en concentratie in de klas in een kader geplaatst wat naast veel informatie ook veel praktische handvatten geeft om de aandacht en concentratie te verbeteren.
In de training is naast theorie ook aandacht voor ervaren en het zelf inbrengen van casuïstiek. Na de training is bij voldoende belangstelling de mogelijkheid tot een vervolg training.

Voor wie
Leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders en onderwijsondersteuners werkzaam op het regulier of speciaal onderwijs.

Waar en Wanneer
De locatie en data gaan in overleg.

Kosten en opgave
De kosten voor de training op aanvraag.
Voor opgave: neem contact op met Basje Wentink via 06-15188017 of basje@ergoactief.nl

Incompany
De cursus ‘Aandacht en concentratie in de klas’ wordt ook als incompany training aangeboden. Neem hiervoor, vrijblijvend, contact op met Ergo Actief. Ook is er een vervolgmodule gericht op casuïstiek.