Wat we doen

Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken van het handelen, zodat participatie (het deelnemen van mensen aan het dagelijks en maatschappelijk leven) gerealiseerd wordt ten behoeve van gezondheid en welzijn. Dit wordt bereikt door de handelingsmogelijkheden van het kind en zijn familie/ netwerk,  te vergroten, dan wel door de sociale en fysieke omgeving te gebruiken en/of aan te passen.

Kinderergotherapie richt zich op preventie en interventie met als doel participatie van kinderen in de diverse handelingscontexten zoals thuis en school.