Leren typen voor speciale leerling

Wat
Nu er steeds meer met de computer gewerkt wordt, is het van belang ook goed en vaardig te zijn met het toetsenbord.  Hiervoor zijn snelheid, weinig fouten maken en een goede werkhouding belangrijk. Wanneer met 10 vingers of blind typen haalbaar is, levert dat veel voordelen op. De reguliere typelessen  zijn niet geschikt voor ieder kind.

Vandaar dat we op maat gemaakte lessen bieden in kleine groepjes (maximaal 5 cliënten), waarbij we gebruik maken van verschillende typemethode’s, aangepast aan de leerstijl en mogelijkheden van de cliënt.

Het traject ziet er als volgt uit:

  • Intakegesprek telefonisch.
  • Observatie van de mogelijkheden van de cursist.
  • Keuze van het type-programma.
  • 10 lessen in groepsverband.
  • Afsluiting, nabespreking over bevindingen, vervolgadviezen
    en tips aan eventueel leerkracht.

Voor wie
Voor leerlingen van groep 5 t/m groep 8 of het vervolgonderwijs, die voor de schriftelijke verwerking van de leerstof een schrijfvervanger gebruiken of nodig hebben.

Waar en wanneer
Afhankelijk van in welke regio een groep geformeerd kan worden en dan in overleg met de betreffende ergotherapeut. Op de praktijk in uw regio.

Kosten en opgave
De kosten van typecursus zijn € 250,00 per kind. (incl. btw, excl. typeprogramma).

Meer informatie
Interesse of vragen? Neem contact op met een ergotherapeut bij u in de buurt of kijk op de website: www.ergoactief.nl