Leeuwarden

Hier vind u alle gegevens van de therapeuten. U kunt eenieder rechtstreeks benaderen voor een afspraak ter intake.

Ergo Actief Leeuwarden

It Twaluk
Mirjam Miedema 06-27865229
mirjam@ergoactief.nl

Nylansdyk 122
8931 GN Leeuwarden
Kornalijnlaan 3 a
9743 JK Groningen 

Karin Murk 06-25077038
karin@ergoactief.nl