Leeuwarden

Hier vind u alle gegevens van de therapeuten. U kunt eenieder rechtstreeks benaderen voor een afspraak ter intake.

Ergo Actief Leeuwarden

Nylansdyk 122
8931 GN Leeuwarden

Karin Murk 06-25077038
karin@ergoactief.nl

Heike Krevet 06-16130691
Heike@ergoactief.nl

It Twaluk
Mirjam Miedema 06-27865229
mirjam@ergoactief.nl