Zintuiglijke Prikkelverwerking/ Sensorische Informatieverwerking

Wat is Zintuiglijke prikkelverwerking

Sensorisch betekent zintuiglijk. Onze zintuigen geven informatie die wij nodig hebben om te kunnen overleven en te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. We moeten ons veilig voelen en ons kunnen aanpassen aan de steeds wisselende omstandigheden. De zintuigen ontvangen informatie van zowel binnen als buiten ons lichaam.
Als we het over zintuigen hebben denken we meestal aan de ogen, de oren, de reuk en smaak, de tastzin. Heel belangrijk zijn echter ook onze zgn. “verborgen” zintuigen: het evenwichtsorgaan, het gevoel uit de spieren en gewrichten en het gevoel vanuit onze inwendige organen. Bij activiteiten gebruiken we diverse zintuigen tegelijkertijd.
De informatie die via de zintuigen binnenkomt komt samen in het zenuwstelsel en dit zorgt er voor dat de informatie goed wordt verwerkt. Zo weten we steeds wat er in ons lichaam en in de omgeving aan de hand is, en kunnen we daar adequaat op reageren. De zintuigen spelen ook een belangrijke rol in het regelen van de activatie en alertheid.

De manier waarop we zintuiglijke prikkels ervaren en er op reageren verschilt van mens tot mens.
Bij sommige kinderen verloopt de verwerking van informatie die vanuit de zintuigen binnen komt niet zo vanzelfsprekend en soepel als het eigenlijk zou moeten. Zij nemen informatie rommelig waar, ervaren prikkels sterker of juist minder sterk dan hun leeftijdsgenootjes.
Er zijn vier soorten reacties binnen de Zintuiglijke prikkelverwerking te noemen waarin ieder mens zich in bepaalde mate kan herkennen;

  • Prikkel zoekend
  • Prikkel vermijdend
  • Gebrekkige registratie
  • Gevoeligheid voor prikkels

Voor meer informatie over Zintuiglijke prikkelverwerking en de gevolgen voor uw kind verwijzen wij u graag naar de website van http://www.7zintuigen.nl We werken nauw samen met 7zintuigen en bieden ook hun cursussen en lezingen aan.