Sneek

Hier vind u alle gegevens van de therapeuten. U kunt eenieder rechtstreeks benaderen voor een afspraak ter intake.

Ergo actief Sneek

Locatie: Gebouw de Himmen
Plevierenpad 3
8601 XC Sneek

Locatie: Piet Bakkerschool

Mirjam Miedema 06-27865229
mirjam@ergoactief.nl