Heerenveen

Hier vind u alle gegevens van de therapeuten. U kunt eenieder rechtstreeks benaderen voor een afspraak ter intake.

Ergo Actief Heerenveen
Bokslee 4
8447 CN Heerenveen

Domela Nieuwenhuisweg 5
8448 GK Heerenveen

Mirjam Miedema 06-27865229
mirjam@ergoactief.nl

Karin MurkĀ  06-25077038
karin@ergoactief.nl

Martine Postma- Stallinga 06-34402586
martine@ergoactief.nl

Karin is tevens 1 x per week werkzaam in de regio Groningen.