Heerenveen

Hier vind u alle gegevens van de therapeuten. U kunt eenieder rechtstreeks benaderen voor een afspraak ter intake.

Ergo Actief Heerenveen

Bokslee 4
8447 CN Heerenveen

Mirjam Miedema 06-27865229
mirjam@ergoactief.nl

Karin Murk  06-25077038
karin@ergoactief.nl

Domela Nieuwenhuisweg 5
8448 GK Heerenveen

Martine Postma- Stallinga 06-34402586
martine@ergoactief.nl

Akkrum/Aldeboarn

Dorien Risselada 06-11454854
dorien@ergoactief.nl