Ergo Actief / Dorien Risselada Koekoek

Hallo!
Mijn naam is Dorien Risselada-Koekoek en sinds 1997 ergotherapeut. Ik ben getrouwd en woon met mijn gezin in het Friese Grou.

Sinds 2018 werk ik als zelfstandige, waar de doelgroep met name kinderen is. Daarvoor werkte ik bij verschillende werkgevers zoals Revalidatie Friesland (kinderrevalidatie) en Noorderbreedte (ouderenzorg).

Ik werk met kinderen vanuit zowel het regulier- als het speciaal onderwijs (SO Fryslân) en zie kinderen met een meervoudige beperking thuis. Mijn werkgebieden liggen met name in Friesland: Grou en omstreken, Damwoude en omstreken.

Als enthousiaste ergotherapeut begeleid ik het kind graag op een positieve manier, uitgaande van de vaardigheden die wel lukken. Ik geniet ervan om samen te zien dat er vorderingen ontstaan in de zelfredzaamheid op school en thuis. Ik vind het belangrijk om ouders te betrekken bij de behandeling.

Mijn specialisaties:
Sensorische Informatieverwerking (Anders Kijken naar Kinderen, Leiden)
Schrijven
Fijne motoriek
Taakaanpak
COOP
Ik ben gestart met de specialisatie kinderergotherapie

Ik maak deel uit van het Kind en Jeugd Team Dokkum www.kindenjeugdteamdokkum.nl

Ergo Actief/ Dorien Risselada

Oostergoostraat 42-44, 9001 CL Grou
De Klimmer 21, 9104 TC Damwoude

Postadres: it Skûtsje 34, 9001 HK Grou

Met vriendelijke groet,

Dorien Risselada
06 11454854
dorien@ergoactief.nl

Ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici: 09901621390.
KvK Ergo Actief/ Dorien Risselada 72080515
Lid van Ergotherapie Nederland