Planmatig handelen, wat doe je eraan?

Wat
Heeft een van uw leerlingen problemen met zelfstandig werken? Kan hij of zij lastig beginnen? Is focussen op uw instructie een probleem? Weet u niet wat u moet doen om deze leerling te bereiken?
In het huidige onderwijs zijn dit veel voorkomende problemen. Maar waar ligt nu exact het probleem? Met deze observatie kijkt een ergotherapeut in de klas hoe de motorische en procesmatige vaardigheden tijdens een taak bij de leerling verlopen. Waar valt een leerling op uit? Is dat toch de motoriek, het niet vloeiend kunnen maken van de letters? Of is dat een procesmatig probleem, bijv. het niet kunnen overzien van een taak?

De ergotherapeut observeert de vaardigheden met behulp van het gestandaardiseerde observatie, de SchoolAMPS (Assessment of Motor en Process Skills).
De SchoolAMPS is ontwikkeld omdat er behoefte was aan een valide,  betrouwbaar en bruikbaar evaluatie-instrument wat gestandaardiseerd in kaart brengt hoe een leerling zijn schooltaken uitvoert. De School AMPS is een gestandaardiseerde observatie in de klas, die gedurende schooltaken wordt uitgevoerd in de dagelijkse gang van zaken in de klas. Anders dan de meeste onderzoeksinstrumenten wordt de leerling dus niet uit de klas gehaald en in een prikkelarme omgeving getest of geobserveerd, de SchoolAMPS observeert en beoordeeld de leerling in zijn natuurlijke omgeving. U als leerkracht geeft aan welke schooltaken moeizaam verlopen. Samen met de ergotherapeut wordt er een keuze gemaakt uit de mogelijke observatietaken.

Het traject ziet er als volgt uit:
• Intakegesprek telefonisch
• Afname SchoolAMPS
• Schriftelijk observatieverslag met percentielscores en aanbevelingen
• Nabespreking 30 min.

Voor wie
Voor leerlingen van groep 1 t/m groep 8. Het advies is gericht op de leerkracht,  Intern Begeleider en ouders. De screening is bedoeld om de leerkracht meer informatie te geven over het planmatig handelen van een leerling in de klas. Een ergotherapiebehandeling kan hierop volgen waar nodig, maar is niet  vanzelfsprekend.

Waar en wanneer
Datum en tijdstip worden in overleg met u nader bepaald.

Kosten
De kosten van de screening “Planmatig handelen, wat doe je eraan?” gaan in overleg.

De screening is bedoeld om de leerkracht meer informatie te geven over het planmatig handelen van een leerling in de klas. Een ergotherapiebehandeling kan hierop volgen maar nodig, maar is niet  vanzelfsprekend. De screening kan niet betaald worden door de zorgverzekeraar.