Schrijfrijpheid bij kleuters

Wat
Heeft u leerlingen die moeite hebben met de kleutervaardigheden? Is de leerling moeilijk te motiveren voor knutselwerkjes , kan hij nog niet binnen de lijntjes kleuren of heeft hij moeite met knippen. En zou graag willen weten wat u er als leerkracht aan kan doen?

Bij twijfel over het fijn motorische functioneren van een leerling  kan een screening door een ergotherapeut een uitkomst zijn. In deze screening wordt gekeken hoe een kleuter de fijn motorisch vaardigheden uitvoert door een korte observatie van een knutseltaak in de klas en de afname van de KOEK (Korte observatie ergotherapie kleuters). De bevindingen worden vastgelegd in een verslag en met u nabesproken in een gesprek. In de verslaglegging staat de advisering aan u centraal. Wat kunt u zelf doen om de leerling  te helpen? Of is andere zorg noodzakelijk?

Het traject is als volgt opgebouwd:
• Intakegesprek telefonisch
• Klasse-observatie 15 min
• Screening d.m.v. KOEK 30 min
• Schriftelijk observatieverslag met aanbevelingen
• Nabespreking 30 min

Voor wie
Afname bij oudste kleuters (groep2). Het advies is gericht op de leerkracht en Intern Begeleider.

Waar en wanneer
De observatie zal plaats vinden op school, in en buiten de klas. Een kleine zitruimte is vereist voor afname van de KOEK. De datum en tijdstip zal in overleg bepaald worden.

Kosten en opgave
De kosten van de screening “Schrijfrijpheid bij kleuters” zijn 90 euro per kind. (incl. reiskosten, btw). Bij deze screening geldt een minimum afname van 2 kinderen. Betaling uit rugzak of pgb is eventueel ook mogelijk.

De screening is bedoeld om de leerkracht meer informatie te geven over het fijn motorisch functioneren van een leerling. Een ergotherapiebehandeling kan hierop volgen waar nodig, maar is niet vanzelfsprekend. De screening kan niet betaald worden door de zorgverzekeraar.

Meer informatie
Neem contact op met een ergotherapeut bij u in de buurt of kijk op www.ergoactief.nl.