Hoe gaat de aanmelding

U kunt zich bij alle therapeuten aanmelden. Kijk voor de dichtstbijzijnde locatie en de daarbij behorende therapeut(en) onder contact (rechts op de pagina).

Bij de aanmelding is onderstaande informatie van belang:

  • Voor de behandeling willen we graag een verwijzing van de huisarts (met hierop NAW-gegevens kind, diagnose, hulpvraag en datum van afgifte en gegevens van huisarts). Ook kan behandeling via directe toegankelijkheid plaats vinden (afhankelijk van uw zorgverzekering), dan wordt het eerste kwartier besteed aan een vragenlijst om te constateren of we zonder problemen kunnen starten.
  • Op onze website (onder praktische informatie) staan de tarieven vermeld evenals het privé regelement, klachtenprocedure en dergelijke. Dit kunt u nalezen.
  • Indien mogelijk kunt u iets van huis mee nemen ter demonstratie, bijvoorbeeld bij een hulpvraag over schrijven, neem de eigen pen en (kopieën van) recent schrijfwerk mee.
  • Na het eerste gesprek willen we graag de behandelovereenkomst die u ontvangt retour.