Ergo Actief over de grens

Ergo Actief is ook actief in het buitenland !

Karin heeft 3 jaar in Pakistan gewoond en gewerkt en gaat daar nog steeds heel regelmatig naar verschillende projecten voor kinderen met een handicap toe. Samen met een ergotherapeut van Visio geven ze dan workshops over vroegbehandeling, spel, de ontwikkeling van het kinderen, visuele beperkingen en het gebruik van hulpmiddelen.
Over het hele land kennen ze veel verschillende projecten. Van een zeer beginnend project in Sialkot waar een youth group heel actief is voor de gehandicapte kinderen in een plattelandsdorp tot en met kinderdagcentra voor verstandelijk gehandicapte kinderen in de miljoenensteden Multan en Karachi.

Een paar jaar geleden is stichting “Special Kids Pakistan” opgericht die steun geeft aan een 5-tal projecten in Karachi oa:
GOSHA-e-AFFIAT  en KIRAN Vocational Centre zijn kinderdagcentra voor verstandelijk beperkte kinderen.

SHAN academy is een reguliere basisschool die verschillende kinderen met een beperking in de klassen hebben, inclusief/passend onderwijs in Pakistan. Ook hebben ze een klas van wel 40 dove kinderen. Deze groep integreert volledig met de andere kinderen. De school wordt gecoacht in de lesprogramma’s van die kinderen die speciale hulp nodig hebben. Verder wordt er samen met hen gezocht naar sponsoren voor verbetering van het schoolgebouw en veilig te maken tegen aardbevingsgevaar.

MANZIL-e-ITTEHAD is een basisschool voor een sterk achtergestelde groep Hindu kinderen waarvan er een stuk of 8 ook polio hebben.

BAIT-ul-TABASSUM is een centrum voor kinderen met een lichamelijke handicap en een technische werkplaats waar schoenen en aangepaste hulpmiddelen gemaakt kunnen worden. Special Kids Pakistan probeert de technische werkplaats te financieren.

Nog mooier zou het zijn dat de technische werkplaats zelf geld zou gaan genereren maar in een wijk waar de inkomens zeer laag zijn, de gezinnen zeer groot zijn en zelfs de basisgezondheidszorg heel minimaal is, blijft dat een moeilijk streven. Elke keer zijn er weer nieuwe plannen voor inkomensgenerende projecten. Een café waar verstandelijk gehandicapte drankjes verkopen is nu gestart en de orthopedisch schoenmaker repareert nu ook schoenen van de mensen uit de buurt. Ook de gesponsorde bus rijdt ‘s avonds als taxi rond.

Kortom Ergo Actief  blijft actief betrokken bij de activiteiten van ‘Special Kids Pakistan’. U kan dat ook doen. Kijk op www.specialkidspakistan.blogspot voor de laatste activiteiten of like de facebookpagina. Er zijn ook nog steeds plannen om binnenkort weer een keer naar hen toe te gaan. Als stimulans, maar ook voor het geven van specifieke trainingen met name gericht op het gebruik van hulpmiddelen en het uitbreiden van de income generating activities.

Mocht u de kinderen met een handicap in Pakistan ook wat verder willen helpen dan kan dat door een financiële bijdrage op het speciale bankrekeningnummer (Stichting Special Kids Pakistan NL 38 TRIO 0197764797). Special Kids Paistan is ANBI geregistreed.

 

Bedankt.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.