Schrijfproblemen bij kinderen

Wat
Heeft u leerlingen die moeite hebben om het schrijven op te pakken? Leerlingen wiens handschrift moeilijk te ontcijferen is, die qua tempo niet mee kunnen komen of die een gespannen lichaamshouding aannemen tijdens het schrijven? En zou u graag willen weten wat u er als leerkracht aan kan doen?

Bij twijfel over de schrijfvaardigheden van een leerling kan een screening door een ergotherapeut een uitkomst zijn. Tijdens deze screening wordt de leerling geobserveerd tijdens het schrijven en worden schriftjes uit de klas bekeken. De bevindingen worden vastgelegd in een verslag en met u nabesproken in een gesprek. In de verslaglegging staat de advisering aan u centraal. Wat kunt u zelf doen om de leerling  te helpen? Of is andere zorg noodzakelijk?

Het traject is als volgt opgebouwd:

  • Intakegesprek telefonisch
  • Screening aan de hand van verschillende observatie-instrumenten, 60 min.
  • Schriftelijk observatieverslag met aanbevelingen
  • Nabespreking 30 min.

Voor wie
Leerlingen in het basisonderwijs met schrijfproblemen. Het advies is gericht op de leerkracht en intern begeleider.

Waar en wanneer
De observatie zal plaats vinden op school, buiten en in de klas. Er is een kleine zitruimte vereist voor afname van de observatie-instrumenten. Data en tijdstip zal in overleg bepaald worden.

Kosten en opgave
De kosten van de screening “schrijfproblemen bij kinderen” zijn 90  euro per kind (incl. reiskosten, btw). Bij deze screening geldt een minimum afname van 2 kinderen. Betaling uit rugzak of pgb is eventueel ook mogelijk.

De screening is bedoeld om de leerkracht meer informatie te geven over de schrijfvaardigheden van een leerling. Een ergotherapiebehandeling kan hierop volgen waar nodig, maar is niet  vanzelfsprekend. De screening kan niet betaald worden door de zorgverzekeraar.

Meer informatie
Neem contact op met een ergotherapeut bij u in de buurt of kijk op www.ergoactief.nl