Nieuws

Zomer 2020.

Ook dit jaar hebben we weer een vakantierooster gemaakt, zie onderstaande link. We zijn als praktijk een aantal weken niet aanwezig, mochten er die periode toch dringende vragen zijn, laat dit wel weten via de email.

In verband met de corona crisis werkten we de afgelopen periode veel met ergotherapie op afstand. Behandelen op afstand wordt door de coronacrisis vergoed door alle zorgverzekeraars en gaat af van de jaarlijkse ergotherapie vergoeding. Ondanks alle digitale mogelijkheden zijn we erg blij dat we bijna alle kinderen weer op de praktijk hebben kunnen ontvangen. We wensen iedereen een mooie gezonde zomer.

Team Ergo Actief.

Vakantie-rooster-Ergo-Actief 2020

Informatie zorgmail
Wij werken als praktijk met Zorgmail. Dit is email die met een extra code wordt verstuurd. Op deze manier kunnen wij op een veilige manier digitaal verslagen versturen. De extra code ontvangt u op uw mobiele telefoon. Ook huisartsen werken met zorgmail en wij kunnen op deze manier ook veilig naar hun verslaglegging versturen. Email verkeer zonder medische gegevens en NAW gegevens versturen wij via de mail van @ergoactief.nl, bij verslaglegging gebruiken wij zorgmail. Mocht u via deze route email van ons krijgen, dan kun u er vanuit gaan dat dit veilig is.

In verband met de nieuwe privacywet (AVG) hebben wij een aantal zaken aangepast in ons beleid en op de website. We hebben ons privacybeleid aangepast en daarnaast ook onze behandelovereenkomst.