Nieuws

We zijn weer gestart na een heerlijke zomer. Vanaf 1 september hebben wij een stagiaire Elske. Ze zal 20 weken meelopen bij met name Dorien en Karin. Bij de locatie Drachten blijft Heike voorlopig nog meelopen bij Basje.

Maandag 12 oktober 2020 organiseren we weer een wiebelen en friemelen cursus in Drachten van 09.00 tot 12.00

In verband met de corona crisis werkten we de afgelopen periode veel met ergotherapie op afstand. Behandelen op afstand wordt door de coronacrisis vergoed door alle zorgverzekeraars en gaat af van de jaarlijkse ergotherapie vergoeding. Ondanks alle digitale mogelijkheden zijn we erg blij dat we bijna alle kinderen weer op de praktijk kunnen ontvangen.

Team Ergo Actief.

 

Informatie zorgmail
Wij werken als praktijk met Zorgmail. Dit is email die met een extra code wordt verstuurd. Op deze manier kunnen wij op een veilige manier digitaal verslagen versturen. De extra code ontvangt u op uw mobiele telefoon. Ook huisartsen werken met zorgmail en wij kunnen op deze manier ook veilig naar hun verslaglegging versturen. Email verkeer zonder medische gegevens en NAW gegevens versturen wij via de mail van @ergoactief.nl, bij verslaglegging gebruiken wij zorgmail. Mocht u via deze route email van ons krijgen, dan kun u er vanuit gaan dat dit veilig is.

In verband met de nieuwe privacywet (AVG) hebben wij een aantal zaken aangepast in ons beleid en op de website. We hebben ons privacybeleid aangepast en daarnaast ook onze behandelovereenkomst.