Ervaringen

Een aantal ervaringen van de afgelopen periode…

“Door de jarenlange betrokkenheid kent ze de betere en zwakkere kant van ons kind”

Met groep 5 in zicht wil ik je graag laten weten dat ons kind met een ontzettend mooi rapport is overgegaan. Op het rapport staat een compliment van juf voor wat betreft de inzet en de zichtbare groei in het ‘schrijven’. Voor schrijven staat nu een ‘Voldoende’ op het rapport, wat eerder nog ‘Onvoldoende’ of ‘Matig’ was. Wij trots en vooral ons kind trots.
Ik wil je dan ook bedanken voor je bijdrage hieraan. De ergotherapie op zowel jullie locatie als op school laten een positieve ontwikkeling zien, in het bijzonder voor het zelfvertrouwen. We merken dat ons kind makkelijker over de weerstand van het proberen en meedoen aan nieuwe activiteiten (klein en groot) stapt. We kunnen nu makkelijker het gesprek aangaan en terugblikken op wat jij bijvoorbeeld hebt besproken over het proeven en eten van nieuwe dingen en het niet volgens planning fietsen naar de bakker.

“De onbekendheid van hulpmiddelen die er zijn voor ons kind is veranderd. Mede door de ergotherapeut zijn wij bekend en vertrouwd geraakt met specifieke hulpmiddelen en mogelijkheden.”

” je bent een toppertje! Er is goedkeuring voor een extra bed voor Tessa voor op het Kinderdagcentrum !!”