De klas en zijn sensorische omgeving

Wat
Ergo Actief organiseert sinds januari 2012 de training ‘Aandacht en concentratie in de klas’. Door middel van een helder theoretisch kader (“werken met aandacht”, met toestemming van Andre Rietman) wordt inzicht gegeven in verschillende aspecten die invloed hebben op aandacht en concentratie bij kinderen.

Na het volgen van de module aandacht en concentratie zijn er verschillende vervolgmodules namelijk

  • De klas en zijn sensorische omgeving
  • Casuistiek bespreken

In de module “ De klas en zijn sensorische omgeving” wordt ingegaan op de prikkels in de klas en de invloed die deze kunnen hebben op het gedrag van een leerling. Als leerkracht leer je 4 typen kinderen te onderscheiden met elk hun eigen aandachtspunt. Ook krijg je inzicht in je eigen profiel. Uiteraard is er weer volop ruimte voor praktische tips.

In de module casuïstiek bespreken zal er vanuit  diverse casussen die vanuit de school en leerkrachten zijn aangedragen in worden gegaan op het type kind en welke aanpak geschikt is. Er worden direct handvatten geboden voor de besproken kinderen.

 Voor wie
Leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders en onderwijsondersteuners werkzaam op het regulier of speciaal onderwijs die de basismodule aandacht en concentratie in de klas hebben gevolgd..

 Waar en Wanneer
Deze cursus wordt uitsluitend als incompagnie training aangeboden. Data en locatie zijn in overleg.

 Kosten en opgave
De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers per school. Neem hierover vrijblijvend contact op met Martine Postma-Stallinga

martine@ergoactief.nl of 06-34402586